iRobot, Xiaomi a Roborock v predajni vždy IHNEĎ K ODBERU   Po - Pi od 10:00 ☏ 0905 659 841
V robotických vysávačoch sa vyznáme! Rezervujte si odborné poradenstvo priamo v predajni - TU KLIKNITE

VÝPREDAJ  TOVAR za 150 € len za 30 €  balíček obsahuje týchto 20 produktov:
Magnetický pás 2m, Sony micro USB kábel 150cm, Sony micro USB kábel 3m, LAN kábel 5m, LAN kábel 7m, Sony 9V batéria, Sony 2x AAA NiMH batéria, 10x Sony DVD-R médiun, 10x Sony DVD+R médium, Sony SD karta 64GB, Lexar Micro SD karta 64GB, Sony USB klasická nabíjačka 2A, Canyon autonabíjačka 2A s USB konektorom a s Lightning káblom, LED žiarovka E14 5W, Redukcia z USB-C na 3,5mm jack, iRobot filter pre Roomba série 7, Stlačený vzduch, Slúchadlá Sony, C batéria, Roomba iDress
Balíček 30 € nie je viditeľný na našej web stránke (kúpa je možná len v predajni)
AKCIA ➜ zľava na vybrané modely iRobot Roomba a iRobot Braava
AKCIA ➜ Roborock S8 Pro ULTRA (biela farba) ➜ AKCIA platí len v predajni

                   Profesionálna predajňa robotov v Bratislave
sony vaio samsung znackova predajna
dôverujte profesionálom Právne informácie

1

 
Obchodné značky - práva - vzťahy

Všetky použité obchodné značky sú uznané a sú majetkom vlastníkov. Sbuy, s.r.o. nemôže reprezentovať záujmy vlastníkov obchodných značiek a nesmie vystupovať v mene týchto vlastníkov. Obchodné značky ako Sony, PlayStation, iRobot, Samsung, Xiaomi atď. je možné použiť len pre účely predaja tovaru. Sbuy, s.r.o. rešpektuje všetky ostatné práva vrátane zákonov, nariadení a zmluvných dohôd pre oblasť SR a EÚ. Vlastník obchodnej značky má právo zasahovať do obsahu tejto internetovej prezentácie ak zverejnené informácie nebudú v súlade s autorskými právami alebo uzatvorenými obchodnými podmienkami. Sbuy.sk (www.sbuy.sk) je majetkom spoločnosti Sbuy, s.r.o. a slúži len na internetovú prezentáciu výrobkov Sony, iRobot, Samsung a iných, ktoré spoločnosť Sbuy, s.r.o. predáva priamo vo svojej autorizovanej predajni. Všetky práva sú vyhradené.

poznámka: v zmysle § 14 ods. 1 zákona o ochranných známkach majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku ich vlastné meno či označenie a iné vlastnosti tovaru za predpokladu, že tretia osoba ich používa v súlade s obchodnými zvyklosťami, dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže, pričom komunitárne vyčerpanie práv k ochrannej známke v prospech ďalšieho predaja uplatní spoločnosť Sbuy v zmysle dobrých mravov vždy len na základe vzájomnej dohody s vlastníkom ochrannej známky.

2


Identifikačné údaje

Sbuy, s.r.o., IČO: 35752084, DIČ: 2020243258, IČ DPH: SK2020243258, OR BA III, oddiel: Sro, vložka č. 17820/B
prevádzka: Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava
sídlo: Na Zlatej nohe 9, 831 01 Bratislava

3


Sbuy nie je internetový a ani zásielkový obchod

Zákazník musí navštíviť predajňu (sekcia KONTAKT), kde mu bude výrobok aj predvedený a vyskúšaný (pokiaľ to povaha výrobku umožňuje). Všetky práva sú vyhradené na základe občianskeho a obchodného zákonníka SR.

4


Software a licencie

Licencia pre základnú šablónu tejto internetovej prezentácie: joomlabamboo.com, Melbourne, Australia
Všetky ostatné časti tejto stránky sú legálne získaným dielom alebo vlastníctvom spoločnosti Sbuy, s.r.o.
Spracoval: PINE Systems spol. s r.o.

5


Automatické zamietnutie každej elektronickej reklamnej ponuky, newsletter či inej obchodnej ponuky

Sbuy, s.r.o. automaticky a vopred zamieta akúkoľvek elektronickú obchodnú ponuku. Zaslanie nevyžiadanej elektronickej pošty (spam) je trestné v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/58/EC z 12.7.2002, zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole, zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách (hlavne §62) a zákona č. 284/2002 Z.z. Podľa §4, odsek 6 zákona o elektronickom obchode, poskytovateľ nesmie doručovať komerčné informácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca vopred nevyžiadal. Podľa §3, odsek 7 a 8 zákona o reklame sa reklama nesmie šíriť ani adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta. Pri porušení zákona o elektronických komunikáciách ukladá pokutu až do výšky 300.000 EUR Telekomunikačný úrad SR. V prípade zákona o elektronickom obchode a zákona o reklame ukladá pokutu až do výšky 60.000 EUR Slovenská obchodná inšpekcia.
Po prijatí nevyžiadanej elektronickej reklamnej ponuky môže spoločnosť Sbuy, s.r.o. požiadať dozorné orgány o súčinnosť a môže vyzvať poskytovateľa takejto ponuky na úhradu nákladov s tým súvisiacich a nákladov súvisiacich s právnou analýzou, komunikáciou, spracovaním či odstránením nevyžiadanej elektronickej pošty.

6


Recyklačný fond

Spoločnosť Sbuy, s.r.o. je registrovaná v recyklačnom fonde spoločnosti SEWA, a.s.